تبدیل بانک‌های انگلیسی به لانه هکرها


نویسنده:
نهادهای مالی انگلستان، با سیل حملات سایبری رو به رشد سرقت اطلاعات روبرو هستند.