تاکید نیجریه بر آگاهی از امنیت سایبری


نویسنده:
مدیرکل سازمان توسعه ملی فناوری اطلاعات نیجریه، آگاهی از امنیت سایبری را یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان می‌داند.
دکتر عیسی پانتامی، مدیرکل سازمان توسعه ملی فناوری اطلاعات نیجریه