تأکید آمریکا و کنیا بر گسترش همکاری‌های امنیت سایبری


نویسنده:
کنیا و آمریکا، بر تقویت و گسترش همکاری‌ها در زمینه سایبر و سیاست‌های اقتصاد دیجیتال با یکدیگر، تأکید کردند.