به‌روزرسانی نرم‌افزار قفل‌های هوشمند


نویسنده:
برخی از قفل‌های هوشمند LockState که توسط AirBnB مورداستفاده قرار می‌گیرند به جدیدترین سیستم نرم‌افزاری OTA مجهز شده‌اند که با استفاده از این به‌روزرسانی دسترسی مهاجم قطع می‌شود.