بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات


نویسنده:
.آذرمی جهرمی، جوان ترین وزیر پیشنهادی بعد از انقلاب اسلامی است که برای وزارت ارتباطات به مجلس معرفی شده است