با رایانش کوانتومی ساختارهای شیمیایی سریع‌تر کشف می‌شوند


نویسنده:
دانشمندان آی‌بی‌ام الگوریتم کوانتومی جدید برای بهبود تحقیقات علم شیمی و پردازش‌های کوانتومی ایجاد کردند.
آی‌بی‌ام از رایانش کوانتومی برای پیشرفت بهتر علم شیمی استفاده می‌کند