| رئیس پژوهشگاه هوافضا خبر داد؛

ایران ربات فضانورد به فضا می‌فرستد


نویسنده:
فتح الله امی،رئیس پژوهشگاه هوافضا از ادامه مطالعات برای اعزام انسان به فضا خبر داد و گفت: ممکن است قبل از اعزام نهایی انسان، اعزام ربات همراه با محموله زیستی به فضا را امتحان کنیم.