| تنها 5 هفته بعد از ارتقاء فرماندهی سایبری به فرماندهی مستقل

اولین حمله رسمی از جانب فرماندهی سایبری آمریکا


نویسنده:
بر اساس برخی گزارش‌ها، فرماندهی سایبری آمریکا یک حمله سایبری اختلال سرویس توزیع‌شده علیه کره شمالی به راه انداخته است.
اولین حمله رسمی از جانب فرماندهی سایبری آمریکا