افزایش سرمایه‌گذاری مایکروسافت برای ساخت کامپیوتر کوانتومی


نویسنده:
مایکروسافت اعلام کرد ه بود که تحقیقات در زمینه‌ی کامپیوتر کوانتومی را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند و اکنون معتقد است که در آینده‌ی نزدیک به این فناوری دست خواهد یافت.