افزایش توان زیردریایی‌های خودمختار آمریکا


نویسنده:
شرکت بی.اِی.ای سیستمز در نظر دارد با همکاری دارپا توان زیردریایی‌های خودمختار آمریکا را در زمینه‌ی شناسایی و هدف و برقراری ارتباط افزایش بدهد.