اضافه شدن واقعیت افزوده به باجه‌های وای‌فای


نویسنده:
شرکت اینترسکشن در نظر دارد خدماتی مانند واقعیت افزوده و پشتیبانی از خودروهای بی راننده را به باجه‌های ارائه دهنده وای‌فای رایگان اضافه کند.