| برای دسترسی جهانی به اینترنت

اسپیس‌اکس؛ اینترنت ماهواره‌ای ارائه می‌دهد


نویسنده:
اسپیس‌اکس قصد دارد در آینده‌ای نزدیک، تعداد بسیار زیادی ماهواره را برای ارائه‌ی اینترنت جهانی به فضا پرتاب کند.
استارلینک؛ اینترنت ماهواره‌ای مقرون به صرفه به سراسر جهان ارائه خواهد داد.