استفاده از هوش منصوعی برای مقابله با داعش


نویسنده:
وزارت دفاع آمریکا قصد دارد با همکاری بخش خصوصی از هوش مصنوعی برای شناسایی و مقابله با داعش استفاده کند