استفاده‌ی روسیه از فیس‌بوک برای دخالت در انتخابات آمریکا


نویسنده:
تعدادی از قانون‌گذاران آمریکا معتقدند روسیه با استفاده از فیس‌بوک در انتخابات گذشته‌ی این کشور دخالت داشته و مسئولان این شبکه‌ی اجتماعی باید پاسخگو باشند.
فیس‌بوک به علت استفاده ی روسیه از این شبکه‌ی اجتماعی برای دخالت در انتخابات آمریکا تحت فشار قرار گرفت.