اتهام مجدد شرکت امنیت سایبری فایر آی علیه ایران


نویسنده:
فایرآی، مدعی شد که هکرهای منتسب به دولت ایران، صنایع هوافضا و پتروشیمی کشورهایی نظیر آمریکا، عربستان و کره جنوبی را هدف حمله سایبری قرار داده اند.
فایرآی، با انتشار گزارشی، ایران را متهم به حمله سایبری به برخی کشورها کرد