آمریکا به دنبال انحصاری سازی دنیای نبردهای سایبری است


نویسنده:
به اعتقاد برخی کارشناسان، خوی استعمارگری ایالات متحده، در فضای سایبری هم قابل رویت است.
آمریکا به دنبال استیلای سایبری است